Waarom reguleren?

De meeste mensen hebben bij het drugsprobleem het motto “Ik heb mijn standpunt bepaald, val mij niet lastig met de feiten!” Terwijl de feiten juist overduidelijk stellen dat regulering de meest voor de hand liggende oplossing is. Bij deze de vier belangrijkste argumenten. Onderbouwing ervan vindt u in onze 20 Vragen en Antwoorden.
Feit 1- Het drugsverbod heeft als doel drugs te weren uit onze samenleving. Ondanks gigantische inspanningen en draconische straffen krijgen politie en justitie echter maar hooguit 10% te pakken. Het drugsverbod is dus een fiasco.
Feit 2. Maar eigenlijk zijn het drugsverbod en de daaruit voortvloeiende drugsoorlog nog veel erger dan een fiasco. Ze veroorzaken ook nog eens zeker de helft van de totale criminaliteit in ons land. Die –letterlijk en figuurlijk ongehoorde- werkelijkheid is nog lang niet doorgedrongen tot opiniërend Nederland. Daarnaast worden hele landen in Latijns Amerika, West Afrika en Azië door terreur en corruptie ontwricht.
Feit 3. Nu de positieve zijde. Want het hele drugsverbod blijkt niet nodig. Onze vermaarde coffeeshops en de verzachtende maatregelen bij de andere drugs bewijzen het. Hoewel daardoor drugs makkelijker te verkrijgen zijn dan in strengere landen, liggen gebruik en verslaving hier op of onder het Europese gemiddelde.
Feit 4. Regulering –d.w.z. toestaan onder voorwaarden- van alle drugs vermindert de totale criminaliteit met naar schatting een derde. Dat betekent een algemene lastenvermindering van 10 miljard euro. De overheid ontvangt daarnaast 1 à 1,5 miljard euro extra belastingopbrengst. En er komt eindelijk kwaliteitstoezicht op deze riskante stoffen.
Zulke winst, waarom gebeurt het dan niet? Dat is het grote raadsel!
Het inspireert ons in elk geval om ons er voor in te zetten.