OVER DE STICHTING

De Stichting Drugsbeleid is opgericht in 1996 door een groep bezorgde burgers die zagen dat het huidige drugsbeleid meer problemen veroorzaakt dan oplost. De Stichting werkt zonder belang mee om het beleid te veranderen naar een beter beleid op basis van gezondheid, veiligheid en redelijkheid, en verzet zich tegen de repressieve basis waarop het beleid op dit moment is gestoeld.

BESTUUR

Raimond Dufour (voorzitter)
Martinus Stollenga (secretaris)
Matthijs Pontier (penningmeester)
Fleur Woudstra
Gert de Haan
August de Loor
Freek Polak
Bart de Koning
Marcel Pruijt
Koert Swierstra
Tjibbe Reitsma
Thijs Roes
Han Schijf
Dennis Lahey (adviseur namens MDHG)

RAAD VAN ADVIES

mevrouw drs A.Ch. (Andrée) van Es , voormalig Kamerlid, -wethouder en -voorzitter van GGZ-Nederland,
Prof. mr. Dries van Agt: voormalig minister-president
Hedy d’Ancona: voormalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Theo M.G. van Berkestijn: voormalig secretaris-generaal van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde
Prof. dr. Wim van den Brink, AMC, Universiteit van Amsterdam
Dr A. (Lex) Cachet, Bestuurskunde, Erasmus-Universiteit
Prof. mr. drs. Frits Bolkestein, voormalig minister van Defensie
Prof. mr. dr. Jan G. Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap RUG
Prof. dr. Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman: voormalig voorzitter van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde
dhr D. (Duncan) Stutterheim, dance-pionier en ondernemer
Prof. mr Theo de Roos: emeritus hoogleraar Strafrecht UT en plv. rechter
dr E. (Egbert) Tellegen, emeritus hoogleraar Milieukunde en auteur van het boek”Het utopisme van de drugsbestrijding”, 2008.Dr Jan Terlouw: voormalig minister van Economische zaken

Prof. mr. Dries van Agt †: voormalig minister-president
Peter R. de Vries , oud misdaadjournalist
dr Els Borst-Eilers , oud minister van Volksgezondheid en vice-premier