OVER DE STICHTING

De Stichting Drugsbeleid is opgericht in 1993 door een groep bezorgde burgers die zagen dat het huidige drugsbeleid meer problemen veroorzaakt dan oplost. De Stichting werkt zonder belang mee om het beleid te veranderen naar een beter beleid op basis van gezondheid, veiligheid en redelijkheid, en verzet zich tegen de repressieve basis waarop het beleid op dit moment is gestoeld.

 

BESTUUR

Raimond Dufour (voorzitter)
Martinus Stollenga (secretaris)
Matthijs Pontier (penningmeester)
Fleur Woudstra
Gert de Haan
August de Loor
Freek Polak
Bart de Koning
Tom Compaijen
Koert Swierstra
Tjibbe Reitsma
Thijs Roes
Han Schijf
Rob Steinbuch
Dennis Lahey (adviseur namens MDHG)

 

RAAD VAN ADVIES

mevrouw drs A.Ch. (Andrée) van Es , ex Kamerlid, -wethouder en -voorzitter van GGZ-Nederland,
Prof. mr. Dries van Agt: ex minister-president
Hedy d’Ancona: ex minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Theo M.G. van Berkestijn: ex secretaris-generaal van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde
Margreeth de Boer: ex minister van VROM
Prof. dr. Piet Borst, Nederlands Kankerinstituut, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en AMC Amsterdam
Prof. dr. Wim van den Brink, AMC, Universiteit van Amsterdam
Dr A. (Lex) Cachet, Bestuurskunde, Erasmus-Universiteit
Prof. mr. drs. Frits Bolkestein, ex minister van Defensie
Prof. mr. dr. Jan G. Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap RUG
mevrouw drs. A.Ch. (Andrée) van Es, ex-Kamerlid, -wethouder en -voorzitter van GGZ Nederland
Prof. dr. Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman: ex voorzitter van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde
dhr D. (Duncan) Stutterheim, dance-pionier en ondernemer
Prof. mr Theo de Roos: ex hoogleraar Strafrecht UT en plv. rechter
dr E. (Egbert) Tellegen, ex hoogleraar Milieukunde en auteur van het boek”Het utopisme van de drugsbestrijding”, 2008.
Dr Jan Terlouw: ex minister van Economische zaken
Peter R. de Vries, misdaadverslaggever