De oplossing

Regulering: toestaan onder regels

Het huidige beleid – waarin drugs verboden zijn – behaalt consequent de eigen doelstellingen niet. Het maakt de samenleving gevaarlijker in plaats van veiliger. Regulering is nodig om risico’s rond drugs zo laag mogelijk te houden.

Legaal, maar niet commercieel

Mensen zouden het recht moeten hebben om over hun eigen lichaam te beslissen. Maar promotie van middelen door commerciële bedrijven kan de schade op doen lopen. Dit moet – net als het gebruik – met mate.

Verminderen van schade gebruik

Diegenen die een gebruikersstoornis hebben, moeten worden geholpen. Een illegale markt is voor hen geen oplossing voor de problemen. Controle is beter dan stigma.

Publicaties

De Stichting Drugsbeleid mengt zich actief in het publieke debat over de regulering van drugs. Hier ziet u een paar van onze belangrijkste bijdrages.

Burgerinitiatief voor verantwoorde legalisering

Het roer moet om naar legalisering. Steun ons burgerinitiatief om de Tweede Kamer te bewegen over dit onderwerp te debatteren.

Lees >>

Stichting Drugsbeleid bestaat 25 jaar

Ter gelegenheid van ons 25-jarig (!) bestaan organiseerden wij op vrijdag 1 oktober 2021 een symposium in de A’dam Toren.

Lees >>

Experiment Legale Kweek Cannabis

Cannabis: zoals bekend mag aan de ‘voordeur’ van coffeeshops verkocht worden, maar aan de ‘achterdeur’ mag niet worden ingekocht. Om aan die schizofrene situatie een eind te maken is 4 jaar geleden een experiment gestart, en ligt tegelijkertijd nu al 5 jaar bij de Eerste Kamer een wetsontwerp om de kweek te gedogen. Kunnen beide elkaar versterken? Wij schreven een notitie.

Lees >>

Stuur ons een bericht

info@drugsbeleid.nl