De oplossing

Verstandige regulering van middelen, gericht op een zo laag en veilig mogelijk gebruik, is de enige oplossing die hun risico’s kan indammen. Onder regulering verstaan wij het toestaan van drugs onder voorwaarden. Er moet een balans worden gevonden tussen een mate van regulering die schade voorkomt, maar niet zó streng is dat er opnieuw een criminele markt ontstaat. 

Bij elk middel moet worden gekeken naar de specifieke risico’s ervan. Door middel van regels voor de productie en distributie kunnen deze risico’s worden afgevangen. Dat betekent drempels bij de verkoop en het voorkomen van vergaande commercialisering.

 

Cannabisregulering

De regulering van cannabis had eigenlijk al jaren geleden moeten gebeuren. De Stichting Drugsbeleid pleit voor volledige regulering voor dit middel, gecombineerd met een goede voorlichting. Een systeem met gecertificeerde telers en strenge regels bij de verkoop waarbij de risico’s van dit middel adequaat worden afgevangen en commercialisering wordt tegengegaan.

XTC-legalisering

Een niet-commerciële verstrekking van het middel met duidelijke drempels bij de verkoop leidt tot een markt met de minste risico’s.

De Stichting Drugsbeleid maakt zich er hard voor dat dit debat in de samenleving verder gevoerd wordt.

Schadebeperking 

Nederland heeft een naam hoog te houden op het gebied van ‘harm reduction’: het voorkomen van schade door drugs. Methoden zoals voorlichting, drugstesten, verstrekking van drugs als methadon en heroïne, en het bieden van een veilige gebruikersruimte, spuitenruil, zijn vormen van drugsbeleid die bewezen positieve effecten hebben gehad op de volksgezondheid. Regulering zal daarvoor een nog betere voedingsbodem bieden.

Andere middelen

Het legaliseren en reguleren van álle middelen is het einddoel voor de Stichting Drugsbeleid. Na 100 jaar drugsoorlog kost het meer onderzoek en discussie voordat effectieve en realistische modellen zijn gevonden.