Stichting Drugsbeleid initieert Nationaal Burgerberaad om vastzittend drugsbeleid nieuwe impulsen te geven

 

Waarom een Burgerberaad

De Stichting Drugsbeleid pleit vanaf haar oprichting in 1996 voor een ander drugsbeleid, een beleid dat beter dan het huidige bijdraagt aan het beperken van gezondheidsrisico’s en het terugdringen van de criminaliteit. Zij meent dat dat beter bereikt wordt door productie, handel en gebruik van drugs te reguleren in plaats van over te laten aan criminelen.

Het beleid is sinds 1996 onveranderd een voortzetting van het in 1976 ingezette beleid, met het gedogen van verkoop van een beperkte hoeveelheid softdrugs en het in bezit hebben van een hoeveelheid voor eigen gebruik en daarnaast meer en meer repressie, inclusief het verbieden van nieuwe drugs. Ondanks de massieve inzet van justitie en politie is de beschikbaarheid van drugs in al die jaren toegenomen, is het assortiment uitgebreid en is de prijs gedaald en lange periodes stabiel gebleven.

De conclusie kan niet anders zijn, dan dat de inzet van justitie en politie ons allemaal een hoop kost, het weinig oplevert en juist leidt tot een verergering van ernstige (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit. Het moet dus anders.

De ervaring met Burgerberaden in Ierland is dat zo’n beraad de politiek kan helpen een vastzittende discussie weer vlot te trekken. Ze gingen daar over abortus en homohuwelijk, en in 2023 zal er een worden gehouden over drugs. Daarom heeft de Stichting Drugsbeleid het initiatief genomen een proces op gang te brengen dat moet uitmonden in een Nationaal Burgerberaad over Drugsbeleid. In het document Burgerberaad  wordt uitleg gegeven over hoe een Burgerberaad werkt.

Verweven draagvlak

De Stichting Drugsbeleid is begonnen met daarvoor draagvlak te creëren. Dat draagvlak moet er idealiter toe leiden dat het kabinet en/of de Tweede Kamer besluit(en) zo’n Nationaal Burgerberaad in te stellen.

Eerst zijn de organisaties waarmee de stichting Drugsbeleid al langer samenwerkt benaderd. Deze hebben alle enthousiast ingestemd en alle steun toegezegd. Daarna zijn aan het eind van de zomer alle 352 Nederlandse gemeenten benaderd (zie de brief aan de gemeenten) en de 12 provincies (zie de brief aan de provincies). De reacties daarop druppelen binnen en zijn overwegend uiterst positief zie bijvoorbeeld de bijval van B&W van de gemeente Utrecht.

Ondertussen  is ook de Nederlandse verslavingszorg benaderd en de cliëntenbeweging het Zwarte Gat. De laatste heeft inmiddels haar instemming laten weten.

Er is overleg gaande met vertegenwoordigers van België en VK en er wordt overlegd met de Europese NGO ENCOD. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Meedoen

We nodigen u van harte uit dit initiatief te steunen. Dat kan door ons te mailen op info@drugsbeleid.nl en daarin uw steun te betuigen, te bemiddelen naar organisaties en personen die die steun misschien ook willen betuigen of ons op dergelijke organisaties te wijzen. Dat laatste bij voorkeur met contact gegevens. 

Bestuur stichting Drugsbeleid 

Oktober 2022