De Stichting Drugsbeleid initieert een Nationaal Burgerberaad over het drugsbeleid

De Stichting Drugsbeleid pleit vanaf haar oprichting in 1996 voor een ander drugsbeleid, een beleid dat beter dan het huidige bijdraagt aan het beperken van gezondheidsrisico’s en het terugdringen van de criminaliteit. Zij meent dat dat beter bereikt wordt door productie, handel en gebruik van drugs te reguleren in plaats van over te laten aan criminelen.

Ondanks de massieve inzet van justitie en politie is de beschikbaarheid van drugs in al die jaren toegenomen, is het assortiment uitgebreid en is de prijs gedaald en lange periodes stabiel gebleven.

De conclusie kan niet anders zijn, dan dat de inzet van justitie en politie ons allemaal een hoop kost, het weinig oplevert en juist leidt tot een verergering van ernstige (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit. Het moet dus anders. Een serieus en zakelijk debat ontbreekt echter ten enemale: vastzittende standpunten en emoties zitten het in de weg.

Daarom heeft de Stichting Drugsbeleid het initiatief genomen voor een Nationaal Burgerberaad over Drugsbeleid.

Wat is een Burgerberaad?

De ervaring met zulke Burgerberaden in Ierland is dat ze de politiek kunnen helpen een vastzittende discussie weer vlot te trekken. Ze hebben daar geleid tot oplossingen inzake abortus en homohuwelijk.

Burgerberaden kunnen georganiseerd worden over nationale, regionale en lokale problemen.

Een nationaal burgerberaad bestaat uit een aselect gelote groep burgers die zich in een kort en intensief proces buigt over een politiek heikel probleem en na interne discussie aanbevelingen doet.

De bijeenkomsten worden professioneel georganiseerd en voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Hoe gevoeliger een kwestie is des te slimmer de keuze voor een burgerberaad. Een burgerberaad kan bijdragen aan het vertrouwen tussen politici en burgers.

Draagvlak

De Stichting Drugsbeleid is begonnen met daarvoor draagvlak te creëren.

Eerst zijn de organisaties waarmee de stichting Drugsbeleid al langer samenwerkt benaderd. Deze hebben alle enthousiast ingestemd en alle steun toegezegd. Daarna zijn aan het eind van de zomer 2022 alle 352 Nederlandse gemeenten benaderd en de 12 provincies (zie de brief aan de gemeenten en provincies). De reacties daarop zijn overwegend uiterst positief geweest, zie bijvoorbeeld de bijval van B&W van de gemeente Utrecht.

We houden u op de hoogte van de voortgang.

Meedoen

We nodigen u van harte uit dit initiatief te steunen. Dat kan door ons te mailen op [email protected] en daarin uw steun te betuigen, te bemiddelen naar organisaties en personen die die steun misschien ook willen betuigen of ons op dergelijke organisaties te wijzen. Dat laatste bij voorkeur met contactgegevens.