Aan: De Vaste Tweede Kamer commissies voor Justitie en Volksgezondheid

Dames en Heren,

Hieronder geven wij onze visie op:

 • het cannabis experiment, en
 • het recente rapport-Tops cs over de productie van synthetische drugs in ons land.

Het cannabis experiment:

Het rapport van de Commissie Knottnerus verdient lof. Echter:

 1. op éen essentieel punt na : de eis dat de deelnemende coffeeshops alleen het legale product mogen verkopen; het ‘exclusieve model’. Het Kabinet heeft deze eis overgenomen.
 1. Hasj, nu zo’n 20% van hun omzet, valt dan weg. Hasj kan nl niet binnen de 4 jaar hier geteeld worden.
 2. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat het legale product alle variëteiten die de deelnemende coffeeshops nu verkopen direct kan vervangen.
 3. Daarmee verschraalt het aanbod binnen die coffeeshops. Weg enthousiasme !
 1. De Commissie, en het Kabinet met haar, begaat hier een denkfout: nl dat zij aan de cannabismarkt hun wil kunnen opleggen. Dat lukt de overheid nl al 30-40 jaar niet.
 2. De deelnemende coffeeshops opereren temidden van niet-deelnemers in omringende gemeenten, straatdealers en on-line aanbieders. In die concurrerende markt wordt het legale product gelanceerd.
 3. Lukt dat op de voorgestelde exclusieve wijze? Het is alsof men alle supermarkten in een bepaalde gemeente verplicht van nu af aan alleen nog maar biologische producten te verkopen. Wat zou hun dan te wachten staan?
 1. Ingroeimodel.  Alternatief is dat de deelnemende coffeeshops het legale product als aanvulling op hun bestaande assortiment krijgen. Zo kan het populair worden en het illegale verdringen. Geen dwang, maar verleiding !
 2. De Commissie verwerpt dit met slechts 2 zinnen:                                                “omdat de gesloten keten zo niet gewaarborgd kan worden, en inmenging van het criminele circuit het experiment kan beïnvloeden. Bovendien bemoeilijkt een dergelijke situatie ook het onderzoek naar effecten aanzienlijk”.
 3. Beide zinnen weerspiegelen de illusie van almacht. Realistisch zou zijn: “via het ingroeimodel wordt uitgevonden met welke legale producten en producenten de gesloten keten kan worden gerealiseerd, zodat de criminaliteit wordt buitengesloten en de effecten kunnen worden gemeten”.
 4. Zodra het legale assortiment het illegale kan vervangen wordt overgegaan op het gesloten circuit.

Rapport-Tops cs:

 1. Ten onrechte is in de publiciteit de indruk gewekt als zou de omzet van de productie van amfetamine en xtc in ons land rond E 19 miljard bedragen. Dat bedrag is echter volgens het rapport de omzet in de buitenlanden waar de in ons land vervaardigd drugs uiteindelijk verkocht worden.
 2. De omzet van de productie van amfetamine en xtc in ons land zou E 610 bedragen. Nog een heel bedrag maar wel van een andere orde. Op beide berekeningen is gezouten kritiek gekomen *. Vast staat wel dat de illegale productie ondermijnend is.
 3. Het rapport bepleit als oplossing meer politie en samenwerking. Hetzelfde als hetgeen in de afgelopen 40 jaar tot de huidige situatie heeft geleid.
 4. Het roer moet om. Het is tijd voor slimmer beleid. Evenzo als voor cannabis dienen er proefprojecten te worden gestart met legale productie en verkoop aan meerderjarigen.

R.Dufour, 23-10-18

*Voor kritische beschouwing op het rapport-Tops zie o.a.: Koert Swierstra- website Stichting Drugsbeleid

vaste Kcies wietexperiment en Tops 30-10-18-2