XTC-legalisering

Een niet-commerciële verstrekking van MDMA met duidelijke drempels bij de verkoop leidt tot een markt met de minste risico’s. Op deze manier wordt de juiste balans gevonden om de gezondheidsrisico’s van ecstacy in de hand te houden, en de huidige grote problemen door de criminele markt in te dammen.

De Stichting Drugsbeleid maakt zich er hard voor dat dit debat in de samenleving verder gevoerd wordt.

Relevante publicaties