Koos Zwart Award uitreiking aan de SDB op 23 -01-2019.

Voor u staat een nuchtere Noorderling, die het een hele eer vindt om namens het bestuur en de RvA van de Stichting Drugsbeleid enthousiast en onder dankzegging uw Koos Zwart Award in ontvangst te mogen nemen.

Het is opbeurend te noemen, dat er waardering bestaat voor de jarenlange inspanningen die de Stchting Drugsbeleid heeft gedaan op het gebied van de normalisering van o.m. cannabisgebruik.

Maar laat ik jullie eerst eens wat meer over mijn connectie met drugsbeleid vertellen.

Mijn eigen woonomgeving, de middeleeuwse binnenstad van Groningen met een klein raamprostitutie gebied, werd jarenlang geteisterd door alle negatieve aspecten van drugsoverlast.

De bewoners wisten d m v constructieve oplossingen en goede samenwerking met alle betrokkenen het tij te keren. Na een periode van meer dan 30 jaar is het nu in het Gronings A-Kwartier prettig verblijven en wonen.

Wij omwonenden besloten ter afsluiting van die moeilijke periode een drugs symposium te houden voor de inmiddels  ervaringsdeskundige wijkbewoners en alle instanties die al die jaren bij de directe drugsproblematiek  betrokken waren. In een slotverklaring waren nagenoeg alle aanwezigen ervan overtuigd, dat er maar 1 conclusie mogelijk was:

Illegale roesmiddelen moeten gereguleerd en uit de criminaliteit worden gehaald ten behoeve van de gezondheid en de veiligheid van zowel gebruikende- als niet gebruikende burgers.

Intussen was ik zowel voorzittter van het Gronings A-Kwartier, als ook voorzitter van een landelijke club van NL binnensteden die minstens zoveel drugsoverlast hadden als wij, waaronder Spangen in Rotterdam, het Arnhems Spijker Kwartier , Utrecht, Terneuzen, Venlo en Maastricht. Het was tijdens die periode dat de inmiddels opgerichte SDB in de personen van psychiater Freek Polak, jurist Raimond Dufour en oud-ambassadeur Jan van der Tas de Stichting Drugs Beleid oprichtten en ons benaderden, om alles rondom de handel en wandel van roesmiddelen eens geheel anders te benaderen. Samen organiseerden we spraakmakend drugsdebatten en een breed gedragen drugs regulerings lobby. Zo rolde ik als vanzelfsprekend het bestuur van de Stichting Drugs Beleid in.

Als raadslid in de Groningse Gemeenteraad kreeg ik het in 2003 -mede dankzij de enthousiaste inzet van Ger de Zwaan die per motorfiets van Rotterdam naar Groningen reed om vol overtuiging in te komen spreken bij de Raadscommissie- voor elkaar, om de allereerste medicinale cannabis apotheek van de wereld te openen. Dit alles onder begeleiding van Dr. Arno Hazekamp en onder goedkeuring van de GGD en toenmalig burgemeester Wallage. Journalisten uit de hele wereld tijgerden naar Groningen om dat fenomeen te komen bekijken en vonden Nederland het meest liberale, tolerante en praktische land op gebied van drugs- en prostitutiebeleid. Dat er op de Groninger Tippelzone ook nog eens een extra afwerkplek voor fietsers was gecreeerd, sloeg in hun ogen werkelijk alles!

Dat die goede oude vrijzinnige tijd in ons land inmiddels al lang voorbij is, beseft haast niemand in het buitenland.

Onze Stichting Drugsbeleid, die opgericht is in 1996, zet zich in voor een drugsbeleid met minder gezondheidsrisico’s en minder criminaliteit. Het bestuur bestaat uit onafhankelijke deskundigen en politici. In de Raad van Advies hebben oud-ministers en prominente personen uit medische en juridische kring zitting.

Zo probeerde jaar in jaar uit Freek Polak bij de VN een degelijke evaluatie van de War on Drugs op de agenda geplaatst te krijgen -tot nu toe helaas met veel tegenwerking en zonder resultaat.Toch blijken die internationale VN verdragen lang niet zo heilig als onze behoudende politici en beleidsmakers steeds beweren. Inmiddels is de verbouw, verkoop en het gebruik van marihuana in diverse staten van Amerika volstrekt legaal. Op werkbezoek in Colorado kon ik met eigen ogen aanschouwen hoe prettig de gevolgen daar zijn – niet alleen voor de producent, coffeeshophouder en de consument, maar door de accijns ook financieel voor de counties en staten zelf.

Als zowaar het nabije Luxemburg Nederland voorbij racet om cannabis te gaan legaliseren, is het verbijsterend te noemen dat alles rond de regulering van de Achterdeur bij ons zo moeizaam en met vertraging verloopt.

Daar gaan we het vanmiddag verder uitvoerig over hebben in de weet, dat de Stichting Drugs Beleid alles wat in haar macht ligt zal doen om samen met u de beren op de weg te slechten.

Veel succes en nogmaals hartelijk dank voor de prachtige Koos Zwart Award!