Sichting Drugsbeleid bestuurslid Koert Swierstra is recent in de effecten van legaliseringsbeleid rondom cannabis gedoken in buitenlandse cases. In Canada en de Verenigde Staten is cannabis op steeds meer plaatsen toegestaan voor productie, verkoop en gebruik. Daardoor is het interessant om te kijken of de literatuur al iets vermeldt over meetbare effecten, waar we hier in Europa van kunnen leren.

Vandaar deze literatuurscan, hier hier te downloaden is.

Legalisering cannabis VS en Canada – literatuurscan (PDF)

Dit overzicht betreft (deel)studies naar de resultaten van de legalisering van cannabis in de genoemde landen, voor zover beschikbaar. Het gaat om empirische studies met feitelijke bevindingen. Het onderwerp is recreatief cannabisgebruik; gebruik voor medische doeleinden, al langer toegestaan in een aantal staten van de VS, komt alleen aan bod als het daarmee een directe link heeft. De focus ligt op de effecten, en niet meer op de plannen en politieke discussies die er aan voorafgingen.

Voorzichtige voorlopige conclusies zijn dat er geen noemenswaardige effecten zijn qua gebruik in de bevolking, behalve dan dat er iets minder lijkt te worden geconsumeerd dan eerder per gebruiker. De legale cannabis heeft de illegale vrijwel verdrongen van de markt. Maar of het bij de jeugd en bij volwassenen nou echt tot een stijging of daling leidt in gebruik, daar is de data nog niet sluitend over.

Aanvullingen welkom via [email protected]