Commentaar Stichting Drugsbeleid op ministers Hirsch Ballin en Klink

25 juni 2010
 
Op het artikel van Bolkestein cs hebben de demissionaire ministers Hirsch Ballin en Klink gereageerd (NRC 8-6-10). Onder de kop “Reguleren drugs zal overlast juist doen toenemen” sommen zij een aantal tegenargumenten op.
 
Zo zou cannabis riskanter zijn dan werd aangenomen. Maar die gezondheidsrisico’s pleiten juist voor regulering!
Legalisering zou tot lagere drugsprijzen leiden en “dus” tot meer consumptie. Maar de afgelopen jaren kenden sterke prijsfluctuaties, zonder dat de gebruiksniveaus op en neer gingen. Bovendien hoeft regulering niet persé tot lagere prijzen te leiden want gereguleerde verkoop heeft grote voordelen zoals kwaliteitscontrole en voorlichting. Zo is er nauwelijks illegale alcoholverkoop, hoewel hoge accijns wordt geheven en ‘zwarte’ alcohol dus veel goedkoper zou zijn.
En tenslotte zouden ‘de jarenlange inspanningen voor internationaal draagvlak voor de Nederlandse aanpak tenietgedaan worden’. Maar tegelijk vertellen de bewindslieden trots dat zij er in zijn geslaagd om coffeeshops bij scholen en in de grensstreken te sluiten. Niet alleen daar trouwens: het aantal coffeeshops in ons land is de afgelopen jaren ongeveer gehalveerd, meestal vanwege een grotere voorraad dan het -onwerkbare- toegestane maximum van 500 gram. Voor onze overige maatregelen van ‘harm reduction’ is allang een stevig Europees draagvlak ontstaan.
Ronduit onthutsend is echter de wufte lichtzinnigheid waarmee deze twee ministers voorbijgaan aan de schade die het drugsverbod aanricht. Zij bestrijden niet de diagnose van Bolkestein c.s. dat het drugsverbod tenminste de helft van de totale criminaliteit veroorzaakt en de samenleving vele miljarden kost. Hirsch Ballin en Klink spreken slechts van ‘overlast’ en betogen dat hun doelen nobel zijn zodat we vooral moeten blijven verbieden…Oftewel: leve de drugsmaffia!