Geachte (Burgemeester, Raadsleden),

Uw gemeente is uitverkoren voor het cannabis-experiment.

Het is de vraag of “uitverkoren” wel op zijn plaats is. Er komt heel wat op u af.

Stichting Drugsbeleid is verheugd dat eindelijk een poging wordt ondernomen om de kweek van cannabis voor coffeeshops in goede banen te leiden. Wij lanceerden daartoe al in 1998 een uitgewerkt plan met de brochure “Coffeeshop uit de schaduw”.

De opzet van het experiment baart ons echter zorg.

Kernbezwaar is dat de deelnemende coffeeshops op het uur-U volledig moeten overschakelen op het legale product.

Daarvan zijn prijs, kwaliteit, aantal variéteiten, leveringszekerheid e.d. nu nog onbekend. Vrijwel zeker is bovendien dat hasj niet geleverd zal kunnen worden, wat voor sommige shops 20-25% omzetverlies betekent. Voor de shops een hachelijk avontuur.

Het experiment vindt niet plaats in een laboratorium-situatie.

Er worden legale eilanden geschapen in een bestaande illegale zee. In die zee blijft cannabis verkocht worden, door coffeeshops in omringende gemeenten. door straatdealers en via internet.

Zullen de huidige klanten van de deelnemende coffeeshops het legale product gaan kopen? Zo niet, krijg je dan straathandel, zoals na invoering van het ingezetenencriterium?

Zullen de huidige bevoorraders van de deelnemende shops voetstoots aanvaarden dat hun omzet wegvalt? Gaan zij hun waren opdringen aan coffeeshops in omringende gemeenten?

Het experiment verplicht de deelnemende coffeeshops een grote voorraad binnen hun shop op te slaan: riskant.

Het experiment wordt dus voor de gemeenten een zorg van openbare orde, en voor de coffeeshops een hachelijk avontuur. Er bestaat een gerede kans dat de huidige opzet gaat verzanden in geharrewal en rechtszaken.

Al deze gevaren kunnen vermeden worden.

Namelijk: als de coffeeshops het legale product aan hun bestaande assortiment mogen toevoegen. Net zoals AH een nieuw product in de markt zet.

Als het legale produkt eenmaal voet aan de grond heeft gekregen, kan dan helemaal worden overgeschakeld.

Het experiment in zijn huidige opzet begint echter bij het eind!

Wij geven u in overweging om dit model van “organische groei” te bepleiten. Het kan rekenen op massale bijval van de coffeeshops, in tegenstelling tot het “exclusieve model”.

Subsidiair zoudt U kunnen voorstellen dat het Uur-U pas wordt ingevoerd wanneer de coffeeshops oordelen dat het legale assortiment aan hun eisen voldoet.

Wij zenden deze oproep aan alle Burgemeesters en Gemeenteraden van de 10 gemeenten die deelnemen aan het Wiet-experiment, en zijn gaarne bereid tot nader overleg.

Met vriendelijke groet – Raimond Dufour, voorzitter Stichting Drugsbeleid