BESTUUR

Raimond Dufour (voorzitter)
Fleur Woudstra (secretaris)
Tom Compaijen (penningmeester)
Martinus Stollenga
Jos Oude Bos
Eppo Gutteling
Gert de Haan
August de Loor
Freek Polak
Matthijs Pontier
Tjibbe Reitsma
Han Schijf
Rob Steinbuch
Dennis Lahey (adviseur namens MDHG)

RAAD VAN ADVIES

mevrouw drs A.Ch. (Andrée) van Es , ex Kamerlid, -wethouder en -voorzitter van GGZ-Nederland,
Prof. mr. Dries van Agt: ex minister-president
Hedy d’Ancona: ex minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Theo M.G. van Berkestijn: ex secretaris-generaal van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde
Margreeth de Boer: ex minister van VROM
Prof. dr. Piet Borst, Nederlands Kankerinstituut, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en AMC Amsterdam
Dr A. (Lex) Cachet, Bestuurskunde, Erasmus-Universiteit
Prof. mr. drs. Frits Bolkestein, ex minister van Defensie
Prof. mr. dr. Jan G. Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap RUG
Mr Harry F. van den Haak: ex president van het Gerechtshof Amsterdam en ex voorzitter van de Ned. Ver. voor Rechtspraak
Haci Karacaer: ex directeur Milli Görüs Nederland
Mr J. K. Moltmaker: ex advocaat-generaal bij de Hoge Raad
Prof. dr. Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman: ex voorzitter van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde
dhr D. (Duncan) Stutterheim, dance-pionier en ondernemer
Prof. mr Theo de Roos: ex hoogleraar Strafrecht UT en plv. rechter
dr E. (Egbert) Tellegen, ex hoogleraar Milieukunde en auteur van het boek”Het utopisme van de drugsbestrijding”, 2008.
Dr Jan Terlouw: ex minister van Economische zaken