In het komende jaar willen wij concrete voorstellen ontwikkelen voor proefprojecten met gereguleerde productie en verkoop van xtc, amfetaminen en cocaïne, en daarvoor draagvlak verwerven. Daarnaast streven wij naar uitbreiding en vereenvoudiging van de succesvolle heroïneverstrekking.”