In mei is het al weer 30 jaar geleden dat de Groningse buurtvereniging
‘Het A-Kwartier’ vanwege de plotseling ontstane
drugsoverlast en tippelarij werd opgericht.
Nog altijd wordt een deel van de buurt geplaagd door ernstige
drugsoverlast en onveiligheid en is onze binnenstadswijk met
regelmaat het zorgenkindje van de stad Groningen. Samen met
gemeente en politie werken we al jaren hard aan de leefbaarheid
en prettige sfeer in de buurt. Om hier constructief op terug te blikken èn om samen naar
de toekomst te kijken, organiseert Buurtvereniging Het A-Kwartier in samenwerking met de
Stichting Drugs Beleid:
30 Jaar Drugs en Overlast in het Groningse A-Kwartier:
Tijd voor Verandering
We zien u graag op ons symposium op vrijdag 29 mei,
dus zet het alvast in uw agenda!
Deze boeiende middagbijeenkomst met een speciale
column van buurtbewoner Prof. Jan Brouwer, een
historische presentatie van INTRAVAL, interviews
met buurtbewoners, medewerkers van Meldpunt
Overlast, politie, welzijn en verslavingszorg en met
beleidsmakers van de afgelopen 30 jaar wordt om
12.30 uur door Burgemeester Peter Den Oudsten
geopend en om 16.00 uur afgesloten door wijkwethouder
Joost van Keulen.
Het symposium vindt plaats in het Der Aa-Theater
in de A -Kerkstraat in Groningen op vrijdag 29 mei
van 12.00 uur tot 16.00 uur met aansluitend een feestelijke borrel en receptie.
Gratis toegang na registratie via het [email protected] onder vermelding van naam,
adres, telefoonnummer. Daarbij aangeven, of u al of niet tussen 12.00 – 12.30 uur (tijdens
de inloop) een broodje wilt mee-eten.
U ontvangt dan tijdig alle informatie over het definitieve programma.
Voor verdere vragen over het symposium kunt u terecht bij Fleur Woudstra,
lustrumvoorzitter ‘30 jaar A-Kwartier’ www.a-kwartier.nl
Fleur Woudstra is tevens secretaris van de Stichting Drugs Beleid.
www.drugsbeleid.nl telefoon: 050 5892320