In mei was het 30 jaar geleden dat de Groningse buurtvereniging‘Het A-Kwartier’ werd opgericht vanwege de plotseling ontstane drugsoverlast en tippelarij. Nog altijd wordt een deel van de buurt geplaagd door ernstige drugsoverlast en onveiligheid en is deze binnenstadswijk met regelmaat het zorgenkindje van de stad Groningen. Om hier constructief op terug te blikken èn om samen naar de toekomst te kijken, organiseerde Buurtvereniging Het A-Kwartier in samenwerking met de Stichting Drugsbeleid een zeer geslaagd symposium: “30 Jaar Drugs en Overlast in het Groningse A-Kwartier: Tijd voor Verandering.” 
 
Zie verder- TV-interview: “A-Kwartier spreekt zich uit voor drugslegalisering”. Ons bestuurslid en tevens Lustrum-voorzitster Fleur Woudstra blikt terug.