aan: de Leden van de Vaste Tweede-Kamercommissies van Volksgezondheid, Welzijn &Sport, Veiligheid &Justitie, Buitenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Europese Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Dames en heren,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
 
1.Ungass 2016
In de eerste helft van 2016, waarschijnlijk 19-22 april, zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een speciale zitting  (Ungass – United Nations General Assembly Special Session) wijden aan het wereldwijde drugsprobleem. Dit nadat in 1998 de VN-lidstaten na een soortgelijke bijeenkomst hadden verklaard, te streven naar het uitroeien althans sterk verminderen van drugshandel  en  drugsgebruik binnen 10 jaar, onder het motto: “A drug free world: we can do it!”.