Op 19-22 april a.s. belegden de VN te New York een speciale zitting (Ungass) over het wereldwijde drugsbeleid:
Op ons initiatief hield de Tweede Kamer een hoorzitting hierover op 13 januari 2016. Voor de eerste keer in het drugsdebat waren organisaties uitgenodigd wier beleidsterrein door de Drugsoorlog worden geschaad maar die nooit aan het woord kwamen. Het zijn organisaties op de terreinen van mensenrechten, natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking, aids en andere ziekten, oorlog en vrede.
Voorzitter Raimond Dufour en bestuurslid Freek Polak waren uitgenodigd en zonden ieder een “position paper “ in. Wij bepleitten dat Nederland op UNGASS zou gaan voorstellen de drugsverdragen zo te verruimen dat landen die een ander drugsbeleid willen voeren dat expliciet ook mogen doen.

Naar aanleiding van de hoorzitting legden de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Marith Volp (PvdA) aan Staatssecretaris van Rijn een nota voor waarin zij hem vroegen om zich op UNGASS in te zetten voor de punten die op de hoorzitting waren ingebracht.