MARIO LAP 1952 – 2018
In mei overleed Mario veel te jong op 66 jarige leeftijd. Hij was één van de voorvechters van
het eerste uur voor de legalisering van cannabis. Al in de jaren ’80 was hij, werkzaam bij het
NIAD, lid van de aldaar bijeenkomende z.g. “Denktank drugsbeleid”, een multidisciplinair
samengestelde groep geestverwanten die zocht naar oplossingen voor de verwoestende
gevolgen van het verbod op drugs.
Vooral van zijn hand verscheen een wetsontwerp ter legalisering van Cannabis, ook wel de
“Wet Lap” genoemd. De politiek was er echter nog lang niet rijp voor maar Mario ging door.
Ik leerde hem kennen als een enthousiaste en gedreven man die zich niet gemakkelijk op
andere gedachten liet brengen. Zijn humor en inzet compenseerden dat ruimschoots.
Vanonder zijn dikke zwarte krullenbos konden zijn ogen je priemend door zijn ronde
brillenglazen aankijken om zijn betoog kracht bij te zetten. Voor de Stichting Drugsbeleid
verzorgde hij nog een aantal jaren de website. Zijn leven stond tot zijn dood in het teken van
het streven naar een beter drugsbeleid. We zullen hem missen.
 
Tjibbe Reitsma,
bestuurslid Stichting Drugsbeleid en voormalig lid Denktank Drugsbeleid