Oppositievragen mei 2011

De Drugsbrief geeft oppositiepartijen een gelegenheid voor open doel om de bewindslieden een aantal lastige vragen te stellen. Wij formuleerden ze:
 
1. Welk percentage van de totale criminaliteit wordt veroorzaakt door de Drugsoorlog (dwz het drugsverbod en de daaruit voortvloeiende vervolging van handel, productie en gebruik), in directe zin: door dealers, smokkel, hennepplantages e.d., en indirect, zoals door onderlinge afrekeningen, infiltratie in legale bedrijfstakken, financiering wapenhandel, witwassen? (SDB: 50%)
 
2. Welk percentage van de totale preventie- en handhavingskosten m.b.t. criminaliteit wordt veroorzaakt door de drugsoorlog? (SDB: 50%.)
 
3. Wat zijn de kosten van 1 en 2 ? (SDB: 50% van € 31,5 miljard en 12,5 miljard= 22 miljard p.j.)
 
4. Welk % van alle aangeboden drugs wordt door de politie geconfisqueerd? (SDB: 5-10%).
 
5. Hoe hoog zou dat moeten zijn om substantiële vermindering van het aanbod te bewerkstelligen? (SDB: 80%).
 
6. Hoe denkt de minister het laatstgenoemde % te bereiken? Is dat in met Nederland vergelijkbare landen gelukt?
 
7. Heeft de gereguleerde verkrijgbaarheid van cannabis d.m.v. coffeeshops het gebruik van cannabis in ons land onrustbarend hoger gemaakt dan in omringende landen?
 
8. Is dat vervolgens via de ‘steppingstone-theorie’ of “het verkeerde signaal” gebeurd t.a.v. harddrugs?
 
9. Hebben de aanzetten tot regulering (dwz toestaan onder voorwaarden) van harddrugs, zoals pillentests, gebruikersruimten, niet-vervolging van gebruikshoeveelheden e.d. tot onrustbarend hoger gebruik daarvan dan in omringende strengere landen geleid?
 
10.Is de drugsoorlog een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de georganiseerde misdaad, kortweg de maffia?
 
11.Betekent voortzetting en intensivering van de drugsoorlog dan niet een weldaad voor de maffia?
 
12.Heeft deze strategie ergens ter wereld de maffia kunnen vloeren?
 
13.Zou regulering de maffia een slag toebrengen, en zo ja hoe groot schat u deze ?
 
14.Zou regulering kwaliteitstoezicht, bijsluiters en geloofwaardige voorlichting kunnen inhouden?
 
15.Zou regulering het huidige –grote- aantal illegale verkooppunten van drugs via dealers, internet e.d. kunnen reduceren tot de gereguleerde adressen?
 
16.Zou dit niet juist de jeugd en andere risicogroepen beter beschermen ?
 
17.Moeten bij regulering de verkoopprijzen substantieel omlaag gaan om de illegale handel te verdringen? Leert de alcoholmarkt niet dat goed geregelde verkrijgbaarheid zoveel voordeel biedt voor de consument dat illegale alcohol –die veel goedkoper zou zijn- geen kans krijgt?
 
18.Zijn de drugsverdragen onoverwinbare obstakels? Welke concrete nadelen vreest de minister als Nederland via het opportuniteitsbeginsel de ‘achterdeur’ reguleert en proefprojecten met harddrugs start?
 
19. Met hoeveel procent zou regulering van de meest gebruikte drugs de totale criminaliteit verminderen? (SDB: na de opheffing van de Drooglegging in de VS ging 1/3 van de drankcriminelen door in andere takken van misdaad; gebeurt dat ook bij drugs dan vermindert de totale criminaliteit met 2/3x 50%=33%)
 
20.Hoeveel geld zou dat voor burgers, bedrijven en overheden besparen? (SDB: 2/3x € 22 miljard= 14,7 miljard)
 
21.Hoeveel belasting-inkomsten zou regulering van hard- en softdrugs opbrengen? (SDB: € 1 miljard)
 
22.Biedt drugsregulering niet een uitgelezen kans om de 2 prioriteiten van het regeeraccoord: bezuinigen en terugdringen van de criminaliteit pijnloos te realiseren?
 
Uw gezamenlijke Tegenplan kan dan de grote lijnen van regulering bevatten. Graag verneem ik uw reactie.