Het was een tumultueus jaar voor het drugsbeleid. Maar we begonnen het goed.

1. Vereerd werd onze stichting met de Koos Zwart Award, uitgereikt door het Platform Cannabisondernemingen Nederland. Ons bestuurslid Fleur Woudstra nam de onderscheiding op een bijeenkomst van het PCN in ontvangst.

2. Wij hebben onze website vernieuwd. In de oude konden wij niet zelf veranderingen aanbrengen. Dat moest via een provider, en toen die wegviel hebben onze terzake deskundige bestuursleden een geheel nieuwe opzet gemaakt die wij zelf kunnen beheren. 

3. Vooral het experiment met de gereguleerde wietteelt tbv coffeeshops hield ons bezig. De opzet van het Kabinet staat garant voor problemen. Het plan is dat alle coffeeshops in de 10 inmiddels aangewezen gemeenten op een Uur-U volledig moeten overschakelen op de legaal geproduceerde wiet. Dat kan hun de kop kosten als die wiet niet aanslaat bij de consument.In plaats van dat “exclusieve model”  bepleiten wij het model van “organische groei”. Dat houdt in dat de aangewezen coffeeshops het legale produkt mogen toevoegen aan hun bestaande assortiment. De coffeeshops zijn hierover enthousiast, in schrille tegenstelling tot het exclusieve model.
Wij hebben dit uiteengezet aan de commissie-Knottnerus, die het Kabinet heeft ingesteld om haar te adviseren. Wij deelden onze visie mee aan de Ministers en de Vaste Tweede-Kamer Commissies van Justitie en Volksgezondheid. Daarnaast deed ons bestuurslid August de Loor dat in ettelijke adviezen aan de organisaties van coffeeshops, en deed ondergetekende hetzelfde in een drietal toespraken tot hen.Op 24 september jl. stuurde ik een brief met deze strekking aan de burgemeesters en gemeenteraden van de 10 gemeenten.

4. De moord op de advocaat van een kroongetuige in een drugszaak laat zien dat de criminaliteit die door de Drugsoorlog is ontketend onthutsend nabij komt. De publieke reacties en die van het Kabinet roerden overwegend de trom van meer repressie. Wij werkten mee aan het “drugsmanifest“, dat op 20 januari 2020 gepubliceerd wordt, dat ondertekend door o.a. leden van onze Raad van Advies en vele andere bekende Nederlanders pleit voor een einde aan de Drugsoorlog en de instelling van een nationale commissie die onderzoekt hoe het anders kan.

5. Xtc: een ruime groep deskundigen is bezig te komen tot een advies over de regulering van xtc. Onze stichting participeert via bestuursleden Tjibbe Reitsma en Koert Swierstra. 


—————–

Voor 2020 hebben wij grote plannen, dus volg de Stichting via Facebook of Twitter om op de hoogte te blijven.