Spreek u uit voor de verantwoorde legalisering van drugs

Na 100 jaar drugsverbod is duidelijk geworden wat in de jaren twintig in de VS al duidelijk werd met alcohol: een verbod op populaire genotsmiddelen werkt niet en maakt de samenleving onveiliger voor iedereen. De drugsoorlog veroorzaakt nu minstens de helft van alle criminaliteit in ons land.

Dat kost ons miljarden, maar drugs zijn overal verkrijgbaar en het gebruik neemt eerder toe dan af.

Het roer moet om naar beleid dat door experts uit alle rangen en standen allang wordt bepleit: naar stapsgewijze legalisering met zinvolle wetten en regels.

Hieronder kunt u uw steun uitspreken voor een beter drugsbeleid. We gebruiken deze steun betuigingen in het overtuigen van politici om oplossingen voor een beter drugsbeleid serieus te nemen.
 

PETITIE VOOR EEN NIEUW DRUGSBELEID

Wij, verontruste burgers,

constateren

  • Dat er een betere oplossing is voor de drugsproblematiek: legalisering en regulering.
  • Dat legalisering niet 'vrijgeven' betekent, maar juist strikte regels stellen voor productie en verkoop.
  • Dat legalisering de gezondheidsrisico's juist beheersbaar maakt, de criminaliteit terugdringt, en de overheid miljarden bespaart.

en verzoeken het kabinet over te gaan tot het toestaan van verkoop van wat nu 'hard- en softdrugs' heet, onder nader te bepalen strikte voorwaarden.

 

 

Deze gegevens worden niet gepubliceerd, wij zijn dit verplicht te vragen in lijn met de regels voor een burgerinitiatief.
Lees hier meer over hoe wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
Stuur mij email updates over deze en andere acties
van Stichting Drugsbeleid