BESTUUR

Raimond Dufour (voorzitter)
Martinus Stollenga (secretaris)
Matthijs Pontier (penningmeester)
Fleur Woudstra
Gert de Haan
August de Loor
Freek Polak
Carlo Schimmel
Tom Compaijen
Koert Swierstra
Tjibbe Reitsma
Thijs Roes
Han Schijf
Rob Steinbuch
Dennis Lahey (adviseur namens MDHG)

 

RAAD VAN ADVIES

mevrouw drs A.Ch. (Andrée) van Es , ex Kamerlid, -wethouder en -voorzitter van GGZ-Nederland,
Prof. mr. Dries van Agt: ex minister-president
Hedy d’Ancona: ex minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Theo M.G. van Berkestijn: ex secretaris-generaal van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde
Margreeth de Boer: ex minister van VROM
Prof. dr. Piet Borst, Nederlands Kankerinstituut, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en AMC Amsterdam
Dr A. (Lex) Cachet, Bestuurskunde, Erasmus-Universiteit
Prof. mr. drs. Frits Bolkestein, ex minister van Defensie
Prof. mr. dr. Jan G. Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap RUG
Prof. dr. Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman: ex voorzitter van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde
dhr D. (Duncan) Stutterheim, dance-pionier en ondernemer
Prof. mr Theo de Roos: ex hoogleraar Strafrecht UT en plv. rechter
dr E. (Egbert) Tellegen, ex hoogleraar Milieukunde en auteur van het boek”Het utopisme van de drugsbestrijding”, 2008.
Dr Jan Terlouw: ex minister van Economische zaken