Harm reduction

Nederland heeft een naam hoog te houden op het gebied van ‘harm reduction’: het voorkomen van schade door drugs. Methoden zoals voorlichting, drugstesten, verstrekking van drugs als methadon en hero├»ne, en het bieden van een veilige gebruikersruimte, zijn tot dusver de enige vormen van drugsbeleid die bewezen positieve effecten hebben gehad op de volksgezondheid. Regulering zal daarvoor een nog betere voedingsbodem bieden.