NETHERLANDS DRUG POLICY FOUNDATION

DRUGSVERBOD

DRUGSVERBOD

HET HUIDIGE DRUGSVERBOD VEROORZAAKT MINSTENS DE HELFT VAN ALLE CRIMINALITEIT IN ONS LAND

KWALITEITSCONTROLE

KWALITEITSCONTROLE

ZO'N 800.000 CONSUMENTEN GEBRUIKEN DRUGS, MAAR ER IS GEEN ENKELE KWALITEITSCONTROLE.

SLECHTS 10%

SLECHTS 10%

HET DRUGSVERBOD IS EEN FIASCO: DE POLITIE KRIJGT HOOGUIT 10% TE PAKKEN

BELASTINGOPBRENGST

BELASTINGOPBRENGST

REGULERING VAN ALLE DRUGS: EEN DERDE MINDER CRIMINALITEIT, 10 MILJARD EURO LASTENVERLICHTING, 1-1,5 MILJARD EURO BELASTINGOPBRENGST!

REGULERING

REGULERING

REGULERING LEIDT NIET TOT MEER GEBRUIK EN VERSLAVING: DE COFFEESHOPS BEWIJZEN HET

De stichting

Het huidige drugsverbod is volledig mislukt. Het veroorzaakt de helft van de criminaliteit in Nederland en leidt tot grotere gezondheidsrisico’s en extra aantrekkingskracht op jongeren. Daarnaast kost het de belastingbetaler miljarden euro’s. De Stichting Drugsbeleid strijdt voor een betere oplossing. Wij zijn ervan overtuigd dat regulering van productie, verkoop en bezit de criminaliteit tientallen procenten terug dringt, de gezondheidsrisico’s beheersbaar maakt en de staatskas miljarden bespaart. 
Stop het verbod! Voor veiliger gebruik, een veiliger Nederland en een vollere staatskas. 
 
De Stichting Drugsbeleid bestaat uit vrijwilligers met verschillende maatschappelijke en politieke achtergronden, en met wortels in vrijwel alle aspecten van het drugsbeleid.
Wij zijn ervan overtuigd dat het huidige drugsverbod rampzalig is, en dat regulering, d.w.z. toestaan onder strikte voorwaarden, een weldaad voor de maatschappij betekent.
 
Voor sommigen van ons zijn de onnodige gevaren voor gezondheid en de miserabele situatie van verslaafden de eerste drijfveer om ons in te zetten voor verandering. Het zijn juist jongeren, psychiatrische patiënten en sociaal zwakkeren die slachtoffer worden van de alom tegenwoordige zwarte markt.

Anderen zijn van afschuw vervuld dat het verbod de maffia in de kaart speelt, die sluipenderwijs doordringt tot in de haarvaten van onze maatschappij.
En allemaal vinden we het van de gekke dat er in deze tijden van bezuinigingen geen serieuze discussie plaatsvindt over een ander drugsbeleid dat tot enorme financiële voordelen leidt.

Copyright © 2015 Stichting Drugsbeleid. All rights reserved.
Realisatie & Webhosting