XTC, ook wel bekend als ecstasy, met als werkzame stof MDMA, is een verboden genotsmiddel. Dit leidt tot onnodige, grote schade aan de Nederlandse maatschappij, die voor een flink gedeelte kan worden opgelost door de regulering van productie, transport, distributie en verkoop van XTC aan Nederlandse ingezetenen. 

De Stichting Drugsbeleid ontwikkelt in samenwerking met experts aan een model voor een ‘drugswinkel’. Deze werktitel is gegeven aan een idee voor een meer omvattende roesmiddelenwinkel, om tot een meer eenduidig beleid te komen rondom genotsmiddelen met een gezondheidsrisico. 

De stichting laat deze voorstellen kritisch beoordelen door een brede groep experts. Daarna zal de stichting een definitief model vaststellen en promoten. De experts zijn de genodigden/bezoekers van een online bijeenkomst op 29 juni in de avond en een offline bijeenkomst op 1 oktober in de middag in Amsterdam.

Uw kunt hier ons voorlopige voorstel lezen, en commentaar achterlaten indien u over een Google account beschikt: Voorstel voor Drugswinkel

U kunt zich inschrijven voor de digitale kickoff via drugsbeleid.nl/mdma