De Stichting Drugsbeleid is een burgerinitiatief gestart voor de verantwoorde legalisering van drugs en roept burgers die het drugsbeleid willen hervormen op ons te steunen.

Want het huidige drugsbeleid faalt, kost miljarden euro’s, leidt tot dump van drugsafval en ondermijnt de rechtstaat. Problemen rond verslaving los je niet op met een verbod op verkoop, maar met een verbod op commerciële promotie en een goede hulpverlening.

Deze week tekenden tientallen politici, bekende Nederlanders en vele instellingen vanuit de hele samenleving het Manifest Drugs, omdat ze vinden dat het beleid en de publieke discussie over genotsmiddelen en drugs beter moet.

De Stichting Drugsbeleid is daarop een burgerinitiatief gestart. Het initiatief heeft als doel om een debat over verantwoorde legalisering af te dwingen bij de Tweede Kamer.

drugsbeleid.nl/burgerinitiatief

Iedereen kan hier nu zijn stem laten horen om te zeggen dat het anders moet. Als er 40.000 Nederlanders van boven de 18 jaar het initiatief steunen, komt er een debat in de Tweede Kamer over. We hopen na verkiezingen op een kabinet te rekenen dat hervorming beter gezind is.

De regering moet een andere weg inslaan. Het is tijd voor een ander drugsbeleid, waarbij drugs stapsgewijs legaal worden en goed gereguleerd. Want het huidige drugsbeleid van repressie en harde taal tegen drugs heeft in een eeuw tijd alleen maar ellende veroorzaakt en op geen enkel moment zijn nut bewezen. Het heeft niet geleid tot minder productie of minder gebruik van drugs.

#ikmaakmedrug #burgeriniatiefdrugs #manifestdrugs #drugsmanifest #drugsbeleid #genotsmiddelen #verslaving

De Stichting Drugsbeleid De Stichting Drugsbeleid is opgericht in 1996 door een groep bezorgde burgers die zagen dat het huidige drugsbeleid meer problemen veroorzaakt dan oplost. De Stichting zet zich zonder belang in om het drugsbeleid te veranderen naar een systeem op basis van gezondheid, veiligheid en redelijkheid.