Nieuws

Stichting Drugsbeleid-Ungass 2016

aan: de Leden van de Vaste Tweede-Kamercommissies van Volksgezondheid, Welzijn &Sport, Veiligheid &Justitie, Buitenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Europese Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking.    Dames en heren, Graag vragen wij uw...

Speciale zitting (Ungass) wereldwijde drugsbeleid

Op 19-22 april a.s. belegden de VN te New York een speciale zitting (Ungass) over het wereldwijde drugsbeleid:Op ons initiatief hield de Tweede Kamer een hoorzitting hierover op 13 januari 2016. Voor de eerste keer in het drugsdebat waren organisaties uitgenodigd wier...

SDB gespreksnotitie 3/10/2011

SDB gespreksnotitie 3/10/2011 De Stichting Drugsbeleid (opgericht 1996) zet zich in voor een drugsbeleid met minder gezondheidsrisico’s en minder criminaliteit. Het bestuur bestaat uit onafhankelijke deskundigen en politici. In de Raad van Advies hebben...

Reactie overlijden Mario Lap

MARIO LAP 1952 - 2018 In mei overleed Mario veel te jong op 66 jarige leeftijd. Hij was één van de voorvechters vanhet eerste uur voor de legalisering van cannabis. Al in de jaren ’80 was hij, werkzaam bij hetNIAD, lid van de aldaar bijeenkomende z.g. “Denktank...

Rapport Fijnaut-De Ruyver

Het rapport Fijnaut-De Ruyver: wetenschap of politiek?   Tom Decorte Professor criminologie, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (Universiteit Gent)   Een nieuwe narcoticabrigade oprichten, meer agenten in de Euregio Maas-Rijn, een actieplan voor parket en...

Publicaties

Publicaties ARTIKELEN, BRIEVEN, BROCHURES EN OVERIGE PUBLICATIES VAN (LEDEN VAN) STICHTING DRUGSBELEID   2013   Keurmerk cannabis inclusief teelt: lobbybrieven “Het drugsbeleid van minister Opstelten schept problemen in plaats van ze op te...

Principiële wietkwekers ontlopen werkstraf

“Hoera! Gaat de rechterlijke macht de politieke impasse rond de ‘achterdeur’ doorbreken ? Al eerder hebben rechters korte metten gemaakt met de vervolging van coffeeshops die meer dan 500 gram cannabis in voorraad hebben. En nu is er een eerste...

Politie-academie onderzoek ‘waar een klein land groot in kan zijn

POLITIE-ACADEMIE ONDERZOEK ‘WAAR EEN KLEIN LAND GROOT IN KAN ZIJN’ (aug. 2018) Het onderzoek: vraagstelling , scope en sweeping statements Dat er in ons land veel geld wordt verdiend met de productie en distributie van XTC en amfetamine, ook voor de export, lijdt geen...

Opstelten als dienaar van de maffia

NOS-Nieuws op 14 juli 2014: De georganiseerde drugscriminaliteit in Noord-Brabant en Limburg dreigt onbeheersbaar te worden”Pablo Escobar wist waarover hij het had. “Ze kunnen me gevangen nemen” had hij gezegd, “en ze kunnen me doodschieten,...

Oppositievragen mei 2011

Oppositievragen mei 2011 De Drugsbrief geeft oppositiepartijen een gelegenheid voor open doel om de bewindslieden een aantal lastige vragen te stellen. Wij formuleerden ze:   1. Welk percentage van de totale criminaliteit wordt veroorzaakt door de Drugsoorlog...

NRC Handelsblad 2010 English

Ending drug prohibition: the ultimate austerity measure Published: 19 May 2010 14:07 / Changed: 20 May 2010 09:18 The ban on recreational drugs promotes crime and is bad for public health. By Frits Bolkestein c.s.   · Archive – Tourists no longer...

Commentaar op ministers juni 2010

Commentaar Stichting Drugsbeleid op ministers Hirsch Ballin en Klink 25 juni 2010   Op het artikel van Bolkestein cs hebben de demissionaire ministers Hirsch Ballin en Klink gereageerd (NRC 8-6-10). Onder de kop “Reguleren drugs zal overlast juist doen...

NRC Handelsblad 18/05/2010

Red het land, sta drugs toe   Door Frits Bolkestein c.s. Het verbod op drugs kost miljarden: het leidt tot misdaad en is slecht voor de volksgezonhdeid. Hef het op.   In het kader van de ‘brede heroverwegingen’ hebben ambtelijke werkgroepen...

Advies aan de legaliseringscommissie

Dit is het advies zoals het door de stichting is uitgedragen aan de commissie Knottereus. aan: De Adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Geachte Commissieleden, De Stichting Drugsbeleid is erkentelijk voor de uitnodiging. Vanaf onze oprichting in 1996...

Beleidsplan 2017

In het komende jaar willen wij concrete voorstellen ontwikkelen voor proefprojecten met gereguleerde productie en verkoop van xtc, amfetaminen en cocaïne, en daarvoor draagvlak verwerven. Daarnaast streven wij naar uitbreiding en vereenvoudiging van de...

Brief Raimond 4 december 2009

4 december 2009 Geachte Kamerleden, In de volgende week staat uw “Hoofdlijnendebat drugsbeleid” gepland.   In onze email aan u dd 28 october j.l (zie bijlage) stelden wij voor, het onderwerp “Drugsregulering” te laten bestuderen door de...

Brief wiettop Almere 2008

Wiettop te Almere op 22 november 2008 Brief van mr R. Dufour aan de burgemeesters die deelnemen aan de Wiettopte Almere.   Punten voor de discussie over coffeeshops: 1. Grenssteden - Succes: model Venlo: verplaatsing van 2 coffeeshops naar Duitse grens. Deze...