NETHERLANDS DRUG POLICY FOUNDATION

Op 1 november 2013 organiseerde Stichting Drugsbeleid het symposium
“Verovert de drugsmaffia Nederland?”

Verslag:
De achterdeur van de coffeeshop was in 1996 vrijwel geregeld, maar premier Kok stak er een stokje voor.
Deze verrassende mededeling deed emeritus hoogleraar Jan van Dijk op vrijdagmiddag 1 november 2013 tijdens het door de stichting Drugsbeleid georganiseerde symposium “Verovert de drugsmaffia Nederland?”. Ambtenaren van het Ministerie van Justitie hadden uitgezocht dat het kon gelet op de internationale verdragsverplichtingen en hadden al overleg gevoerd met dealers. Ook met de baas van het Openbaar Ministerie was overleg geweest en met hem was het tot een akkoord gekomen. Toen het plan klaar was stak premier Kok hoogstpersoonlijk een spaak in dit wiel.
Jan van Dijk was één van de plannenmakers. Toen had dat plan nog veel meer criminaliteit kunnen voorkomen dan een vergelijkbaar plan nu. Er zitten nu veel grotere en machtiger criminele organisaties achter de productie van en handel in softdrugs. Dan het nu maar zo laten als het is? Nee, zegt Jan van Dijk, dat is geen goede keuze. Als je een afweging maakt op een heleboel factoren tussen het versterken van het huidige, op repressie gerichte, beleid en het regelen van de productie en aanvoer van softdrugs naar de coffeeshops, dan valt die afweging zonneklaar in het voordeel van hetlaatste uit. Het effect op de criminaliteit zal rond 10-15 % zijn.
 
Kan het regelen van de achterdeur  wel, nu we gebonden zijn aan internationale verdragen. Professor Jan Brouwer liet zien dat die internationale verdragen nu anders worden geïnterpreteerd dan voorheen en wijst daarbij op het beleid van Spanje en de VS. Obama heeft laten weten niet te zullen ingrijpen nu twee staten (Colorado en Washington) die productie, handel en gebruik van cannabis hebben gereguleerd. Ook los daarvan laten de verdragsverplichtingen toe,  dat we de eerder deze week door Richard Branson en Frits Bolkenstein bepleitte transparante keten gaan regelen, dat wil zeggen dat de productie en aanvoer voor de achterdeur van de coffeeshops worden geregeld.
 
Magda Berndsen van D66 stelde, dat, wanneer D66 partner zou worden in een nieuwe regering, ze onmiddellijk een voorstel voor de transparante keten zullen doen. Daarvoor heeft D66 ook een financieel motief. Een dergelijke aanpak levert 500 miljoen op voor de schatkist door accijnsopbrengsten en vermindering van inzet van politie en justitie. Deze cijfers zijn door het CPB doorgerekend.
 
De totale jaarlijkse kosten van justitie en politie voor de handhaving van het drugsverbod worden door oud-commissaris van politie Tjibbe Reitsma geschat op 6 miljard Euro. Hij wijst er ook op dat met crimineel geld in bepaalde sectoren van de economie bedrijven worden weg-geconcurreerd. Dit punt zou de VVD toch moeten aanspreken en moeten doen kiezen voor een ander beleid dan het huidige dat zo in strijd is met de beginselen van die partij en wordt gevoerd door de Minister van Veiligheid en Justitie en zijn staatssecretaris, beide van VVD huize.
 
Vanuit de zaal opgemerkt dat het debat te veel alleen over de regulering van softdrugs gaat, terwijl juist de grotere gezondheidsrisico’s van harddrugs veel meer om een adequate regulering vragen.
 

Copyright © 2015 Stichting Drugsbeleid. All rights reserved.
Webhosting