De jaarrekening van het jaar 2016 is hier te vinden: Jaarrekening 2016 Stichting Drugsbeleid