NETHERLANDS DRUG POLICY FOUNDATION

Speciale zitting (Ungass) wereldwijde drugsbeleid

Op 19-22 april a.s. belegden de VN te New York een speciale zitting (Ungass) over het wereldwijde drugsbeleid:
Op ons initiatief hield de Tweede Kamer een hoorzitting hierover op 13 januari 2016. Voor de eerste keer in het drugsdebat waren organisaties uitgenodigd wier beleidsterrein door de Drugsoorlog worden geschaad maar die nooit aan het woord kwamen. Het zijn organisaties op de terreinen van mensenrechten, natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking, aids en andere ziekten, oorlog en vrede.
Voorzitter Raimond Dufour en bestuurslid Freek Polak waren uitgenodigd en zonden ieder een “position paper “ in. Wij bepleitten dat Nederland op UNGASS zou gaan voorstellen de drugsverdragen zo te verruimen dat landen die een ander drugsbeleid willen voeren dat expliciet ook mogen doen.

Naar aanleiding van de hoorzitting legden de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Marith Volp (PvdA) aan Staatssecretaris van Rijn een nota voor waarin zij hem vroegen om zich op UNGASS in te zetten voor de punten die op de hoorzitting waren ingebracht.

Symposium Groningen vrijdagmiddag 29 mei 2015

In mei was het 30 jaar geleden dat de Groningse buurtvereniging‘Het A-Kwartier’ werd opgericht vanwege de plotseling ontstane drugsoverlast en tippelarij. Nog altijd wordt een deel van de buurt geplaagd door ernstige drugsoverlast en onveiligheid en is deze binnenstadswijk met regelmaat het zorgenkindje van de stad Groningen. Om hier constructief op terug te blikken èn om samen naar de toekomst te kijken, organiseerde Buurtvereniging Het A-Kwartier in samenwerking met de Stichting Drugsbeleid een zeer geslaagd symposium: “30 Jaar Drugs en Overlast in het Groningse A-Kwartier: Tijd voor Verandering.” 
 
Zie verder- TV-interview: “A-Kwartier spreekt zich uit voor drugslegalisering”. Ons bestuurslid en tevens Lustrum-voorzitster Fleur Woudstra blikt terug.
 

Principiële wietkwekers ontlopen werkstraf

“Hoera! Gaat de rechterlijke macht de politieke impasse rond de ‘achterdeur’ doorbreken ? Al eerder hebben rechters korte metten gemaakt met de vervolging van
coffeeshops die meer dan 500 gram cannabis in voorraad hebben. En nu is er een eerste vonnis dat ook de teelt voor coffeeshops, als die onder keurige omstandigheden plaatsvindt, niet meer strafbaar is.

Opstelten als dienaar van de maffia

NOS-Nieuws op 14 juli 2014: De georganiseerde drugscriminaliteit in Noord-Brabant en Limburg dreigt onbeheersbaar te worden”Pablo Escobar wist waarover hij het had. “Ze kunnen me gevangen nemen” had hij gezegd, “en ze kunnen me doodschieten, maar altijd zal er iemand anders klaarstaan om de lucratieve handel over  te nemen”. Zo is het ook gegaan. Hij was de grootste drugshandelaar in de 90-er jaren, verantwoordelijk voor de export van 80% van alle cocaïne in de wereld, en werd in 1993 doodgeschoten. 

Persbericht Legaliseer XTC

Vandaag liet het Openbaar Ministerie weten de strijd tegen synthetische drugs niet aan te kunnen. De Stichting Drugsbeleid stelt in reactie hierop dat het tijd is om een debat te starten over de legalisering van XTC. Voorzitter Raimond Dufour: ‘Er is geen enkel bewijs dat hard optreden van politie en justitie leidt tot minder gebruik. Maar ondertussen zitten we wel opgescheept met alle nadelige gevolgen van dit falende beleid.’

Stichting Drugsbeleid-Ungass 2016

aan: de Leden van de Vaste Tweede-Kamercommissies van Volksgezondheid, Welzijn &Sport, Veiligheid &Justitie, Buitenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Europese Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Dames en heren,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
 
1.Ungass 2016
In de eerste helft van 2016, waarschijnlijk 19-22 april, zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een speciale zitting  (Ungass - United Nations General Assembly Special Session) wijden aan het wereldwijde drugsprobleem. Dit nadat in 1998 de VN-lidstaten na een soortgelijke bijeenkomst hadden verklaard, te streven naar het uitroeien althans sterk verminderen van drugshandel  en  drugsgebruik binnen 10 jaar, onder het motto: "A drug free world: we can do it!". 

Copyright © 2015 Stichting Drugsbeleid. All rights reserved.
Webhosting