NETHERLANDS DRUG POLICY FOUNDATION

Reactie overlijden Mario Lap

MARIO LAP 1952 - 2018

In mei overleed Mario veel te jong op 66 jarige leeftijd. Hij was één van de voorvechters van
het eerste uur voor de legalisering van cannabis. Al in de jaren ’80 was hij, werkzaam bij het
NIAD, lid van de aldaar bijeenkomende z.g. “Denktank drugsbeleid”, een multidisciplinair
samengestelde groep geestverwanten die zocht naar oplossingen voor de verwoestende
gevolgen van het verbod op drugs.

Vooral van zijn hand verscheen een wetsontwerp ter legalisering van Cannabis, ook wel de
“Wet Lap” genoemd. De politiek was er echter nog lang niet rijp voor maar Mario ging door.
Ik leerde hem kennen als een enthousiaste en gedreven man die zich niet gemakkelijk op
andere gedachten liet brengen. Zijn humor en inzet compenseerden dat ruimschoots.
Vanonder zijn dikke zwarte krullenbos konden zijn ogen je priemend door zijn ronde
brillenglazen aankijken om zijn betoog kracht bij te zetten. Voor de Stichting Drugsbeleid
verzorgde hij nog een aantal jaren de website. Zijn leven stond tot zijn dood in het teken van
het streven naar een beter drugsbeleid. We zullen hem missen.
 
Tjibbe Reitsma,

bestuurslid Stichting Drugsbeleid en voormalig lid Denktank Drugsbeleid

Stichting Drugsbeleid-Ungass 2016

aan: de Leden van de Vaste Tweede-Kamercommissies van Volksgezondheid, Welzijn &Sport, Veiligheid &Justitie, Buitenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Europese Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Dames en heren,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
 
1.Ungass 2016
In de eerste helft van 2016, waarschijnlijk 19-22 april, zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een speciale zitting  (Ungass - United Nations General Assembly Special Session) wijden aan het wereldwijde drugsprobleem. Dit nadat in 1998 de VN-lidstaten na een soortgelijke bijeenkomst hadden verklaard, te streven naar het uitroeien althans sterk verminderen van drugshandel  en  drugsgebruik binnen 10 jaar, onder het motto: "A drug free world: we can do it!". 

Stichting Drugsbeleid volop in de media

Een uitspraak van de nationale recherche leidde tot een mediarel

Recent stelde Wilbert Paulissen, de chef van de landelijke recherche, dat "de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit niet gewonnen kan worden als het gebruik van drugs niet drastisch vermindert.". Hij wilde volgens de Volkskrant een morele discussie beginnen over drugsbeleid.
 
In de mediarel die volgde op deze uitspraken, werden leden van de Stichting Drugsbeleid regelmatig uitgenodigd om hun visie te delen op deze discussie. De Stichting is van mening dat de criminalisering van de drugsmarkt leidt tot de problemen in de maatschappij, en dat niet de gebruikers verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het huidige beleid. Alleen legalisering en strenge regulering hebben zich getoond als de meest duurzame oplossing voor het drugsbeleid, niet een veroordeling van bepaalde soorten levensstijlen.
 
Hieronder een interview met voorzitter Raimond Dufour op Radio 1, die helder uiteenzet welke denkfouten er worden gemaakt in dit debat, en hoe het beter zou kunnen.
 
 

Beleidsplan 2017

In het komende jaar willen wij concrete voorstellen ontwikkelen voor proefprojecten met gereguleerde productie en verkoop van xtc, amfetaminen en cocaïne, en daarvoor draagvlak verwerven. Daarnaast streven wij naar uitbreiding en vereenvoudiging van de succesvolle heroïneverstrekking.”

Speciale zitting (Ungass) wereldwijde drugsbeleid

Op 19-22 april a.s. belegden de VN te New York een speciale zitting (Ungass) over het wereldwijde drugsbeleid:
Op ons initiatief hield de Tweede Kamer een hoorzitting hierover op 13 januari 2016. Voor de eerste keer in het drugsdebat waren organisaties uitgenodigd wier beleidsterrein door de Drugsoorlog worden geschaad maar die nooit aan het woord kwamen. Het zijn organisaties op de terreinen van mensenrechten, natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking, aids en andere ziekten, oorlog en vrede.
Voorzitter Raimond Dufour en bestuurslid Freek Polak waren uitgenodigd en zonden ieder een “position paper “ in. Wij bepleitten dat Nederland op UNGASS zou gaan voorstellen de drugsverdragen zo te verruimen dat landen die een ander drugsbeleid willen voeren dat expliciet ook mogen doen.

Naar aanleiding van de hoorzitting legden de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Marith Volp (PvdA) aan Staatssecretaris van Rijn een nota voor waarin zij hem vroegen om zich op UNGASS in te zetten voor de punten die op de hoorzitting waren ingebracht.

Symposium Groningen vrijdagmiddag 29 mei 2015

In mei was het 30 jaar geleden dat de Groningse buurtvereniging‘Het A-Kwartier’ werd opgericht vanwege de plotseling ontstane drugsoverlast en tippelarij. Nog altijd wordt een deel van de buurt geplaagd door ernstige drugsoverlast en onveiligheid en is deze binnenstadswijk met regelmaat het zorgenkindje van de stad Groningen. Om hier constructief op terug te blikken èn om samen naar de toekomst te kijken, organiseerde Buurtvereniging Het A-Kwartier in samenwerking met de Stichting Drugsbeleid een zeer geslaagd symposium: “30 Jaar Drugs en Overlast in het Groningse A-Kwartier: Tijd voor Verandering.” 
 
Zie verder- TV-interview: “A-Kwartier spreekt zich uit voor drugslegalisering”. Ons bestuurslid en tevens Lustrum-voorzitster Fleur Woudstra blikt terug.
 

Principiële wietkwekers ontlopen werkstraf

“Hoera! Gaat de rechterlijke macht de politieke impasse rond de ‘achterdeur’ doorbreken ? Al eerder hebben rechters korte metten gemaakt met de vervolging van
coffeeshops die meer dan 500 gram cannabis in voorraad hebben. En nu is er een eerste vonnis dat ook de teelt voor coffeeshops, als die onder keurige omstandigheden plaatsvindt, niet meer strafbaar is.

Copyright © 2015 Stichting Drugsbeleid. All rights reserved.
Webhosting