Onze visie op het cannabisexperiment

Aan: De Vaste Tweede Kamer commissies voor Justitie en Volksgezondheid Dames en Heren, Hieronder geven wij onze visie op: het cannabis experiment, en het recente rapport-Tops cs over de productie van synthetische drugs in ons land. Het cannabis experiment: Het rapport...

Advies aan de legaliseringscommissie

Dit is het advies zoals het door de stichting is uitgedragen aan de commissie Knottereus. aan: De Adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Geachte Commissieleden, De Stichting Drugsbeleid is erkentelijk voor de uitnodiging. Vanaf onze oprichting in 1996...